Heemkundige Kring Sas van Gent


Woorden en gezegden uit de Sasse taal

Sasse Praot deel1

 

Boezjeneeren De bloemetjes buitenzetten
Boezjeeren Bewegen
Gepikeerd Beledigd
Affeseren Haasten
'n Katijf Een kouwelijke vrouw
De krant trekken Op de krant geabonneerd zijn
Geen avans Er niets mee opschieten
In 'n klère schieten Heel boos worden
Kom us af Kom eens op bezoek
Ergen beland zijn Ergens terecht gekomen zijn
Da moe wel lukken Dat is ook toevallig
Daor verstaonk m'n eigen nie an Dat begrijp ik niet
Ze kant'r 'n root over afsteken Ze kan er veel over vertellen
IJ stao nogal oog mee z'n eige Hij denkt dat hij alles goed kan
Bassen Hoesten - Blaffen
Gerinneweerd Geruïneerd
IJ zeevert Hij zeurt
Ontrent Bijna
'k 'ontgeef 't m'n eigen Ik ben het vergeten-ik weet het niet meer
Daor zijnk schaai van Daar ben ik bang voor
Z'is veel onder de voeten Ze is vaak ziek
Kant nie rieken Ik lust het niet-Ik kan het niet weten
Z'èn ulder weer Ze hebben het naar hun zin
De daogen gao maor open in toe De dagen gaan vlug voorbij
Das konteverkeerd Dat is helemaal fout
Ze beet 't talvendeur Ze beet het doormidden
Permeteeren Klagen
Neevust Naast
Van essentènden Van begin tot eind
Z'is verlugt Ze is vermagerd
K'èn goeste in iets Ik heb zin in iets
IJ nam 't op z'n affront Hij nam het kwalijk
Tsal ter om ouwe Het zal er op aankomen
Ze wou malgeree gaon Ze wilde absoluut gaan
Wa doetturop? Wat is er aan de hand?
Die zit in de lappemande Die is ziek
Dad'ètie nie van vèr De appel valt niet ver van de boom
Ze veezult Ze fluistert
T'ènd ist'r van wèg Het blijft maar duren
Un frank beeste Een brutaal mens
D'r vlieg natte Het begint te regenen
Sebiet Dadelijk
'n boekje blaodjes Een pakje sigarettenvloeitjes
Oofflak Hoofdkaas
Astrant Brutaal
Tenden asem Buiten adem
Reesem Rij
Ongezjeneerd Onbeschaamd
Wa steeken julder uit? Wat doen jullie?
Jao, vaneigen Jazeker
Daor enk kompassie mee Daar heb ik medelijden mee
Die mostt'r nogal mee Die verspilt veel
K'zien d'r nie op Daar heb ik geen moeite mee
T'klaorduit Na een regenbui: Het wordt helder, het klaart op
Zoo slecht als de weg Erg slecht
Nim Pak eens aan
Algelijk Toch
Da kind is versleten Dat kind heeft slaap
Die zalt nie lang meer trèkken Die zal niet lang meer leven
'n Non Een grote tol
Meirboels Knikkers
'n Stèkje Een lucifer
K'trap 't af

Ik ga weg

Macronkasse koffer van een marskramer