Heemkundige Kring Sas van Gent


Woorden en gezegden uit de Sasse taal

Sasse Praot deel 2

 

De tr(i)emen van 'n bril De veer van een bril
't smaokt naor den trog het is lekker
binnenspelen opeten
brol slechte waar
bucht slechte mensen
foefelen wegmoffelen
jeugd vleesnat - jus
rêkker(tje) elastiek(je)
slachter slager
ouwe tijd - nieuwe tijd winter - zomertijd
pampelen aan iemand zitten
IJ zit erregust mee hij heeft een probleem
da kan den bruinen nie trêkken dat kan ik niet betalen
'n aorigen draoier een eigenaardig iemand
'n plantrêkker probeert steeds ergens tussen uit te komen
'kon m'n eigen nie ouwen (van het lachen)
da zalt'erom draoien dat zal er op aan komen
'k verschiet ervan ik schrik er van
'k zijn verschoten ik ben geschrokken
'n vies pertrêt een schuinsmarcheerder
'n marchandise een goederentrein
't loopt nie over niet al te best
tsit nips moet dringend naar de w.c.
daor wil 'k van af zijn ik twijfel
'n geraaktheid een beroerte
'k ênt gezeid ik heb het gezegd
z'ênt afgegeven (op de radio) gehoord op de radio
alleen nie nog niet eens 
sloff je n'ol op (mee 'n sjêtten draad) daar heb je niks mee te maken 
lêkken en plêrren zoenen (kussen) 
'n aoker een putemmer 
'n loete schep om beerput leeg te scheppen 
kruinagels seringen
losleiïg slordig - onbetrouwbaar 
de wete doen aanzeggen 
IJ êt 'n ezelsvel hij trekt zich nergens iets van aan 
verschenen  verkleurd 
'n kluit  een stuiver 
têndet  op het einde van 
de wêre  de haag 
d'r zit sleet op   slijtage 
gracht  sloot (met water) 
dulf  sloot (droog) 
da's t'r eentje uit den duif  kind geboren voor de ouders 9 maanden zijn getrouwd 
ieveranst  ergens 
nieveranst  nergens 
zeerattatoe  dat doet veel pijn 
sukkelao  chocolade 
da zalt'om draoien  dat zal er op aan komen 
da's zeker da  ja, dat is waar 
'zondagsgoed  beste kleren 
koppespin  spin (hooiwagen) 
koppenêtten  spinnenwebben 
't ipperste  de vliering 
pompsteen  aanrecht 
'tistereen van Verelle  ???? 
'n vurk  een vork 
'n klaosje  een drinkbus 
konteverkeerd  helemaal verkeerd 
knoesel  binnenkant van enkel 
ze schiet 'eur over de straot  ze steekt vlug de straat over 
'k ging gaon eten  ik ging eten 
ank  als ik 
'kên  ik heb 
ên'k?  heb ik? 
zijn'k al  ben ik al (aan de beurt) 
'n toernee  een rondje (in café) 
de bom  bodem 
de bom taken  de bodem aanraken (zwembad) 
'n kwarre  een houtknoest  (weer)
IJ zit op 'n weer  hij snurkt 
'k ênt daor geleed  ik heb het daar gelegd 
bareele  spoorbomen 
schêlletje  plakje 
stremijn  vergiet 
't eemelucht  het bliksemt 
in de knossel  in de war 
'k zijn der vandeur  ik ben weg 
teenenander  het een en ander 
gharre(l)  spleet 
grootsig trots
kadukelijk bouwvallig
IJ verdoet z'n geld hij maakt zijn geld op
IJ is op den dompel hij sukkelt (is op de verkeerde weg)
dwêrs dwars
ksoen ik zou
ou jen eigen maar gedekt kijk maar uit
op de trok zitten in de tocht zitten
lawijt lawaai
eur kot kuisen haar huis schoonmaken
opkuisen schoonmaken
vreed gêren erg graag
afzien lijden
op schok zijn op pad zijn
de buts slaot de buil het een heft het ander op
as'n uil op 'n kluit onnozel stil zitten
ank als ik
akkêm zien als ik hem ontmoet
tefrênte verschillend
zêt-je ga zitten
wie damme daor ên wie we hier hebben
op je tippen staon op je tenen staan
daor stao nog 'n klêts daar zit nog iets in
achter de kachel zitten voor de kachel zitten
plastron stropdas
platte zeug werkborstel
schik je nog te komen? ben je van plan nog te komen?
êrrepels aardappelen
ooflak hoofdkaas
bloewost bloedworst
inhalen (pastoor-burgemeester) feestelijk verwelkomen
kommeeren kwaadspreken
kommeere kwaadsprekende vrouw
kletsen praten - keuvelen
têtteren geanimeerd praten
kreveeren armoe lijden
ei was-t-er vêt mee hij schoot er niets mee op
duts sukkelaar
tênte raod ten einde raad
't trêkt op niks het lijkt nergens op
IJ zie z'n eigen nie gêren een onvriendelijk mens
'n puij een kikker
zaogen zeuren
'n schuif een lade
'n schof een tafellade
aonsteeken besmetten
'n stoefer een opschepper
'n nestel een schoenveter
dazawêl? is dat waar?
godsmijleven uitroep van verwondering
godindenacht uitroep van verbazing
nondekuuu krachtterm
gokkerdjuu krachtterm
verslunst verwelkt
komaf maken besluit nemen
bleuzen  blozen 
pijke zot schoppenboer
suust juist
da gaoje nie an niets mee te maken
'n kom een kopje
kruinoot nootmuskaat
pijnnemelijf buikpijn
straol van een appelbie bijensteek
'k zijn draaierig ik ben duizelig
bekans bijna
zeekende nat kletsnat
'n totentrekker een draaier
'n zaol een zadel (van een fiets)
'n aoker waoter putten een emmertje water halen
'n pêrdenoog een spiegelei
sommigte sommige
kooter us in de kachel pook de kachel eens op
'n kooteraar een pook
ze las ons Heer van 't kruis een kwezel
'n grote lantêren mee weinig licht een dom iemand
ik kuis mijn schop af ik hou er mee op
van je neus maken drukte maken
'n vijs een schroef
bij êm zit 'n vijs los hij doet onverstandig
'n root een rij
gunter daar - ginds
schulp (van een ei) schaal (van een ei)
'n viggen klein varken (big)
'k gaon op marro(o)t ik ga op stap (uitgaan)
slieren glijden
blom bloem (meel)
kitting ketting
die gateraon die gaat dood
optrekken opklaren
uitklaoren opklaren
zijmer ost? zijn we er bijna
nooit niks nooit iets
'n êssepikker die op alle slakken zout legt
schoteldoek naast den dweil voor alles gebruikt worden
de kif jalouzie
sneukelêir snoeper
'n plakplaoter iemand die maar niet opstapt
'n kommenantdoek een theedoek
'n gloeiende spieker lamp met weing licht
'n alvengaoren een dom iemand
de garde de conducteur (van de trein)