Heemkundige Kring Sas van Gent


Wie zijn wij

De Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent heeft ten doel het bestuderen en het doen van onderzoekingen naar de geschiedenis van Sas van Gent, het organiseren van op dat doel gerichte studies, lezingen en tentoonstellingen;  het registreren en vastleggen van gebeurtenissen welke in het heden plaatsvinden, alles in de ruimste zin des woords.

Activiteiten

  • Beheer en onderhoud gangenstelsel Bolwerk Generaliteit;
  • Verzameling en bewaring historische prenten en kaarten;
  • Het beleggen van bijeenkomsten waarbij voordrachten worden gehouden door deskundigen over de geschiedenis van onze streek;
  • Het organiseren van excursies;
  • Het verzorgen van een rondgang door Sas van Gent onder leiding van een gids
  • Het uitgeven van een jaarboek, De Kroniek;
  • Het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte instellingen in binnen-en buitenland;
  • Het instellen en activeren van commissies en werkgroepen betreffende de diverse onderdelen van de doelstellingen;

Lidmaatschap
De jaarlijkse bijdrage (2019) bedraagt minimaal € 17,50 te voldoen op bankrekeningnr.: NL35 RABO 0145 9265 16 t.n.v. Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent. Hogere donaties zijn welkom indien u ons extra wilt steunen. Onze donateurs ontvangen de Kroniek en kunnen deelnemen aan de door de Heemkundige Kring georganiseerde activiteiten.

Aanmelden kan geschieden via ons secretariaat, Keizer Karelplein 16, 4551 CJ, Sas van Gent.
Tel. nr.: 06-83868020 of via het aanmeldformulier.

Adreswijzigingen of opzeggingen dienen te worden gericht aan het secretariaat.

Bestuur
Voorzitter :          J.Vercouteren
Secretaris:          J. Hemelaar
Penningmeester: F.Cappaert