Heemkundige Kring Sas van Gent


Label: molen

Foto's voorzien van het label molen

Verhalen voorzien van het label suikerunie

Molens van Sas van Gent

Met uitzondering van de molenstomp die thans nog op het voormalige bastion Generaliteit aanwezig is, herinnert in Sas van Gent niets meer aan de windmolens die er eertijds in bedrijf zijn geweest. Toch hebben er gedurende kortere of langere tijd niet minder dan vier windmolens tegen en op de wallen gestaan. Daarnaast is in Sas van Gent aan het eind van de 17e eeuw en het begin van de 18e eeuw ook een rosmolen in gebruik geweest. Tot het begin van de 19e eeuw waren de korenwindmolens houten molens. Kort na 1830 werd de enige op dat moment nog aanwezige molen vervangen door een stenen exemplaar, waarvan het restant heden ten dage nog te zien is. Hierna zullen de windmolens en de rosmolen die in particulier eigendom waren, worden beschreven. Om een meer volledig beeld te krijgen zullen ook een boekweitmolen en een 19e-eeuwse rosmolen de revue passeren. Daarentegen zal de waterkorenmolen, een getijdemolen die altijd eigendom is geweest van de overheid en waarover reeds meermalen is gepubliceerd, geen onderdeel van dit artikel uitmaken. 

Auteur:
  E. de Roo
Tijdslijn:
  1611 - 1972
Labels:
  geschiedenis, molen