Heemkundige Kring Sas van Gent


Donateur worden

Draagt u de historie van Sas van Gent een warm hart toe? 

Dan zouden wij erg blij zijn met uw donateurschap. De jaarlijkse bijdrage bedraagt minimaal € 20,-- te voldoen op bankrekeningnr.: NL35 RABO 0145 9265 16 t.n.v. Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent. Hogere donaties zijn welkom indien u ons extra wilt steunen. Onze donateurs ontvangen de Kroniek en kunnen deelnemen aan de door de Heemkundige Kring georganiseerde activiteiten. Aanmelden kan geschieden via ons secretariaat: Keizer Karelplein 16, 4551 CJ Sas van Gent. Tel. nr.: 06-20483026 en via het aanmeldformulier. Adreswijzigingen of opzeggingen kunt u richten aan het secretariaat. Dat kan ook per mail: donateurs@heemkundigekringsasvangent.nl.

 

 

 

De voordelen

  • U ontvangt de jaarlijkse Kroniek;
  • U kunt deelnemen aan bijeenkomsten;
  • U bent van harte welkom bij onze excursies en vele andere activiteiten;
  • U draagt bij aan het bestuderen en vastleggen van de geschiedenis van Sas van Gent;