Heemkundige Kring Sas van Gent


Carnaval

Plisie Goor

Pliesie Goor en carnaval

Deze week vieren we weer carnaval. En hoewel we het dit jaar op een andere manier gaan vieren blijft de Sasse carnavalstraditie onverwoestbaar bestaan. Eén van de aloude tradities tijdens het Sasse carnaval is de aanwezigheid van Pliesie Goor. De man die tijdens het dagenlange feest de Raad van Elf door het programma heen loodst en zorgt dat ze niet uitdrogen. Maar wie was die Pliesie Goor nu eigenlijk? Heeft hij wel echt bestaan of is het een fantasienaam? Nee hoor, Pliesie Goor bestond wel degelijk. Hij heette officieel Jacob Goor en was de veldwachter van Sas vanaf 1848 tot 1896. Pas op 80-jarige leeftijd kon hij met pensioen. Jacob was een plichtsgetrouwe man. Met een gezinnetje van 5 kinderen kon hij nauwelijks rondkomen van zijn salaris van 200 gulden, nog minder dan dat van een landarbeider. Maar ja, hij had een vaste job en dat was heel wat waard in die tijd. Daarom verdiende hij wat bij door zo af en toe de boeren in de omgeving een helpende hand toe te steken, of te klussen als postbode. Waar bestond het werk van Jacob uit? Natuurlijk eerst en vooral boeven vangen, bedelaars, landlopers en smokkelaars in de kraag grijpen, toezicht op de kermis, marktmeester, innen van belasting, gemeentebode, enzovoorts. Met zo’n uitgebreid takenpakket vroeg Jacob regelmatig om opslag bij de burgemeester, maar dat hielp niks. Geen salarisverhoging dus voor Pliesie Goor. Elke dag was de Sasse veldwachter, gewapend met zijn sabel, een zakboekje, potlood en een hond. De Sassenaren kenden hem natuurlijk erg goed. Maar Jacob liet niet met zich sollen. Er zijn verschillende processen verbaal van hem terug te vinden. Zo gaf hij een bekeuring aan Marinus Dootjes, omdat hij een touw aan een boom op de Westkade had gebonden, en dat was verboden. Dootjes was het daar niet mee eens en zei tegen de veldwachter: ‘Gij zijt een aap’, en dat leverde een tweede bekeuring op. Jacob Goor is op 17 maart 1903 overleden in het huis van zijn dochter, Westkade 75. Zijn naam bleef legendarisch verbonden aan Sas door het eerbetoon vanaf 1956 tijdens het Sasse carnaval. Sindsdien kent het Sasse carnaval elk jaar een echte Pliesie Goor. De meest legendarische carnavals Pliesie Goor, was natuurlijk Willy Slock, die met zijn sabel en 5- loops geweer jarenlang indruk maakte op alle Betekoppen. In de radiouitzending van Radio BetekoppenFM (106.7 FM) op zondagochtend 14 februari 2021 vanaf 11:11 uur vertellen we nog veel meer over Pliesie Goor. Foto 1: Willy Slock als Pliesie Goor in vol ornaat. Foto 2: Willy Slock met over zijn schouder het 5-loops geweer, waarvan de uiteinden naar buiten gebogen waren. Foto 3: De veldwachters in de 19e en begin 20e eeuw waren zo arm, dat er op verschillende plekken een collectebus voor de armlastige veldwachters stond opgesteld.