Heemkundige Kring Sas van Gent


Thema: Het ontstaan van Sas van Gent

Vesting Sas van Gent

Het begon ermee dat de Gentenaren er over nadachten op welke wijze zij hun stad een kortere verbinding met de zee konden verschaffen. Ten noorden van de stad was het immers één verzameling van waterlopen en kreken waarlangs het mogelijk moest zijn de open zee te bereiken.

Toen men in 1547 aan Karel V octrooi vroeg om een verbinding van af Zelzate richting de Graaf Jansdijk te mogen graven was er nog geen plaats die Sas van Gent heette. Er stond namelijk vermeld in de Gentse memorieboeken dat het kanaal zou uitmonden in een kale vlakte van heide en moeras.

Men mocht van Karel V geen doorsteek maken in de dijk, de goederen moesten daarom worden overgeslagen. Mensen gingen zich vestigen om en rond dit nieuwe kanaal, er ontstond een nederzetting. Toen de Gentenaren later van de zoon van Karel V, Phillips II, toestemming verkregen om de dijk te doorbreken en met behulp van een aan te leggen vingerling, sluizen konden bouwen, toen pas kon men zeggen dat er een plaats aan het onstaan was. Dat deze plaats de toepasselijke naam Sas (sluis) van Gent heeft gekregen zal niemand meer verbazen.

Foto's

Verhalen

 • De geschiedenis van Sas van Gent
  16-6-2015

  Deze verhaallijn, die uit 4 hoofdstukken bestaat, laat de ontstaangeschiedenis zien van het Sas van Gent.

 • Van Sluis tot Stad
  16-6-2015

  Dit verhaal bestaat uit drie delen. Het behandelt de bouw van de sluizen, de aanleg van waterwegen en de primaire uitleg van de straten en wegen in de woonkern. De destijds gestichtte panden werden meestal van een benaming, verbandhoudend met het beroep van de bewoner(s), voorzien. Het terugvinden van deze namen van alle huizen is een essentieel deel van de volgende artikelen. Maar ook om eens een kijkje te nemen terug in de tijd. Wat nog beter is loop eens door Sas van Gent en vindt alle namen terug op de gevels. 

 • Afscheid van een levensgenieter
  16-12-2015

  NonkeI Thuur is kortgeleden gestorven op de gezegende leeftijd van 98 jaar. Hij was één van die zeldzame, legendarische figuren die in de omgeving nog vele generaties zaI worden gememoreerd en in vele verhalen in het dorpscafé en na de j acht voor veel vrolijke gespreksstof zal zorgen. Dat hij slechts 98 jaar werd heeft hij aan zijn levensgeneugten te danken of zou hij het expres zo vroeg hebben laten afweten, omdat ik hem eens de wens van een andere tante (bijna even legendarisch) vertelde, die zei: "Ik hoop dat ik 99 word, dan zegt iedereen dat het jammer is dat ik nu al dood ga, terwijl ze zeggen, als ik op mijn honderdste jaar sterf, dat ik toch een schone leeftijd bereikt heb. "

  Er zijn meerdere verhalen onder dit hoofdstuk te lezen.

   

 • De vesting en zijn verborgen zaken
  28-6-2015

  Via de tekeningen die gelinkt zijn aan dit thema en gemaakt door Fer Slock in 1980 lopen we door de voormalige vesting. 

 • Beurtschippers
  20-12-2015

  Beurtvaart was een vorm van scheepvaart, waarbij passagiers, vracht en vee volgens een dienstregeling langs een vast traject werden vervoerd. Het was een voorloper van het openbaar vervoer en was lange tijd aan vergunningen en verordeningen gebonden, vooral van lokale overheden. Het woord 'beurt' duidt in deze context op de geregelde volgorde waarin schippers moesten varen.