Heemkundige Kring Sas van Gent


Verhalen

In de loop der jaren zijn er vele verhalen geschreven over de geschiedenis van Sas van Gent. Een selectie van deze verhalen wordt in onze jaarlijkse kroniek gepubliceerd. Onze website bevat zowel verhalen die eerder zijn gepubliceerd in een van onze kronieken, als verhalen die nog niet eerder naar buiten zijn gebracht. Maak een reis door de tijd en ontdek de geschiedenis van Sas van Gent.

Verhalen uit Sas van Gent

Van Sluis tot Stad

Dit verhaal bestaat uit drie delen. Het behandelt de bouw van de sluizen, de aanleg van waterwegen en de primaire uitleg van de straten en wegen in de woonkern. De destijds gestichtte panden werden meestal van een benaming, verbandhoudend met het beroep van de bewoner(s), voorzien. Het terugvinden van deze namen van alle huizen is een essentieel deel van de volgende artikelen. Maar ook om eens een kijkje te nemen terug in de tijd. Wat nog beter is loop eens door Sas van Gent en vindt alle namen terug op de gevels. 

Auteur:
  E. de Roo
Tijdslijn:
  1547 - 1900
Labels:
  geschiedenis, huizen, sluizen, namen
De geschiedenis van Sas van Gent

Deze verhaallijn, die uit 4 hoofdstukken bestaat, laat de ontstaangeschiedenis zien van het Sas van Gent.

Auteur:
  J. van Hecke
Tijdslijn:
  1536 - 1990
Labels:
  geschiedenis
Molens van Sas van Gent

Met uitzondering van de molenstomp die thans nog op het voormalige bastion Generaliteit aanwezig is, herinnert in Sas van Gent niets meer aan de windmolens die er eertijds in bedrijf zijn geweest. Toch hebben er gedurende kortere of langere tijd niet minder dan vier windmolens tegen en op de wallen gestaan. Daarnaast is in Sas van Gent aan het eind van de 17e eeuw en het begin van de 18e eeuw ook een rosmolen in gebruik geweest. Tot het begin van de 19e eeuw waren de korenwindmolens houten molens. Kort na 1830 werd de enige op dat moment nog aanwezige molen vervangen door een stenen exemplaar, waarvan het restant heden ten dage nog te zien is. Hierna zullen de windmolens en de rosmolen die in particulier eigendom waren, worden beschreven. Om een meer volledig beeld te krijgen zullen ook een boekweitmolen en een 19e-eeuwse rosmolen de revue passeren. Daarentegen zal de waterkorenmolen, een getijdemolen die altijd eigendom is geweest van de overheid en waarover reeds meermalen is gepubliceerd, geen onderdeel van dit artikel uitmaken. 

Auteur:
  E. de Roo
Tijdslijn:
  1611 - 1972
Labels:
  geschiedenis, molen