Heemkundige Kring Sas van Gent


Thema:

De bedrijven in Sas van Gent

Sas van Gent zo mogen wij wel stellen is een van de oudste industriesteden binnen Zeeland. Doch is ook hier vrij laat de industrialisatie op gang gekomen.

Deze industrialisatie was vooral gerelateerd aan de landbouw, te denken valt aan brouwerijen, meelfabrieken en suikerfabrieken. Deze industrie is al voor 1900 in Sas van Gent aanwezig.

 Later zullen zich ook nog andere industrieën zich aan en rond het kanaal vestigen. We denken dan aan de Glasfabriek, de Fosfaatfabriek, Stijfselfabriek en de vele textielfabrieken binnen Sas van Gent.
Aan de hand van de verhalen gaan we de industrie geschiedenis, die in Sas van Gent werd gevestigd, één voor  één doorlopen.

Foto's

Verhalen

 • Nestor Wilmart
  16-6-2015

  Enige tijd geleden werd op eeen kaartenbeurs mijn aandacht getrokken door twee spotprenten met daarop een verwijzing naar Terneuzen. Nu is Terneuzen niet mijn verzamelgebied maar de naam Nestor op een van de kaarten kwam me bekend voor.
  Ik besloot de kaarten te kopen en ging op onderzoek. Al snel had ik de oorsprong van de kaarten te pakken. In een pas gelezen boek over de geschiedenis der spoorwegen, Gent -Terneuzen en Mechelen -Terneuzen van H.G Hesselink stond het verhaal van Nestor Wilmart, de zwendeldirecteur van Gent-Terneuzen. Ik had geluk, de twee prenten waren twee zeldzame spotprenten uitgegeven naar aanleiding van onderstaand verhaal . 

 • Molens van Sas van Gent
  16-6-2015

  Met uitzondering van de molenstomp die thans nog op het voormalige bastion Generaliteit aanwezig is, herinnert in Sas van Gent niets meer aan de windmolens die er eertijds in bedrijf zijn geweest. Toch hebben er gedurende kortere of langere tijd niet minder dan vier windmolens tegen en op de wallen gestaan. Daarnaast is in Sas van Gent aan het eind van de 17e eeuw en het begin van de 18e eeuw ook een rosmolen in gebruik geweest. Tot het begin van de 19e eeuw waren de korenwindmolens houten molens. Kort na 1830 werd de enige op dat moment nog aanwezige molen vervangen door een stenen exemplaar, waarvan het restant heden ten dage nog te zien is. Hierna zullen de windmolens en de rosmolen die in particulier eigendom waren, worden beschreven. Om een meer volledig beeld te krijgen zullen ook een boekweitmolen en een 19e-eeuwse rosmolen de revue passeren. Daarentegen zal de waterkorenmolen, een getijdemolen die altijd eigendom is geweest van de overheid en waarover reeds meermalen is gepubliceerd, geen onderdeel van dit artikel uitmaken. 

 • Maisverwerking
  16-6-2015

  Vele fabrieken hadden hun eigen uitgaven. Ook de toenmalige Glucose en Stijfselfabriek Sas van Gent. Hiermee probeerde men de eigen produkten onder de aandacht te brengen. We hebben dan ook zo'n boekje voor u letterlijk overgenomen. 

 • En toch ging
  16-6-2015

  “Er is geen staking, er zal ook geen staking zijn. De Directie kent geen staking en zij erkent geen staking. De fabriek werkt door en van toegeven is geen sprake”. Een brief met deze aanhef kregen de “bedienden en meesters”van de stijfsel en glucosefabriek “Sas van Gent” op 20 september 1929 te slikken bij de eerste schaft. Staakgeruchten deden de ronde, arbeidsonrust was aan de orde van de dag aan de vooravond van de dertiger jaren ook in de kanaalzone. 

 • NV Zeelandia
  16-6-2015

  Een verhaal over de oprichting en de geschiedenis van de N.V. Zelandia, later N.V. Stijfsel en Glucosefabriek "Sas van Gent", nog later C.P.C. (Corn Products Corporation, Cerestar en nu Cargill. 

 • Suikerunie (E.N.C.S.)
  24-6-2015

  0p 27 juli 1899 werd in een te AXEL gehouden vergadering, besloten tot, oprichting van een COÖPERATIEVE BEETWORTELSUIKERFABRIEK te Sas van Gent en in de algemene vergadering, daar gehouden op 19 oktober 1890 werd de acte van oprichting der vereniging getekend. Deze acte bevatte tevens de volledige statuten en werd getekend door en namens 173 leden. Wij zouden de waarheid geweld aandoen indien we van dit alles een simplistische voorstelling zouden willen geven. Niets is minder waar! Een strijd, een verbeten strijd werd gevoerd en vele praktische moeilijkheden overwonnen waren. Toen het eenmaal zover was, kwamen soms onvoorziene internationale factoren een rol spelen. Toen bleek dat het bestuur de teugels stevig in handen had en zelfs tot offers bereid was. Maar laten we beginnen bij het begin.